Kursy i szkolenia UDT

Praca na stanowiskach, gdzie potrzebna jest obsługa maszyn do transportu w pobliżu, wymaga specjalnych zezwoleń. Korzystanie z podestów ruchomych czy suwnic niesie ze sobą ryzyko wypadków nie tylko dla pracowników, ale także dla innych osób. Osoby obsługujące suwnice, wózki widłowe czy podesty ruchome muszą przejść szkolenie i uzyskać uprawnienia UDT. Nasza firma oferuje specjalistyczne kursy na obsługę wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic i podobnych maszyn. Te szkolenia przygotowują do egzaminu, który pozwala zdobyć certyfikat wymagany przez Urząd Dozoru Technicznego.

dźwigi towarowe

Dźwigi towarowe są nieodłącznym elementem w przemyśle, umożliwiającym skuteczny i bezpieczny transport ciężkich ładunków na różne poziomy budynków czy placów magazynowych. Nasze szkolenia UDT z obsługi dźwigów towarowych zapewniają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności obsługi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z tymi urządzeniami.

żurawie przewoźne

Żurawie przewoźne stanowią kluczowy element w transporcie ciężkich ładunków na otwartych przestrzeniach. Nasze kursy UDT na obsługę żurawi przewoźnych koncentrują się na bezpieczeństwie, precyzji oraz prawidłowej obsłudze tych urządzeń, aby zapewnić uczestnikom pełną gotowość do pracy z żurawiami przewoźnymi.

żurawie szynowe

Żurawie szynowe są niezastąpionymi narzędziami w przemyśle produkcyjnym i logistycznym, umożliwiającymi efektywny transport ciężkich ładunków na krótkie odległości. Nasze szkolenia UDT z obsługi żurawi szynowych skupiają się na zapewnieniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i bezpiecznego korzystania z tych urządzeń.

podesty przejezdne

Podesty przejezdne są nieodzownym narzędziem w pracy na wysokościach w różnorodnych sektorach przemysłu i budownictwa. Nasze kursy UDT na obsługę podestów przejezdnych skupiają się na bezpiecznym użytkowaniu tych urządzeń, zapewniając uczestnikom pełną wiedzę dotyczącą prawidłowej obsługi oraz zasad bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach.

Rozwiązuj testy online i zdobądź kwalifikacje

Skorzystaj z naszej platformy do nauki testów UDT oraz rozwiązuj egzaminy bazujące na oficjalnych pytaniach Urzędu Dozoru Technicznego.