Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Akademia Operatorów w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hryniewickiego 10/5, 81-340 Gdynia, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z procesem zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu www.udt-test.pl.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Akademia Operatorów w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10/25, 81-340 Gdynia, NIP: 5862347046 (dalej: „Administrator”), operator serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.udt-test.pl
 2. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania Zamówienia w Serwisie oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności. 
 1. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia Operatorów w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hryniewickiego 10/25, 81-340 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@sztaplarek.pl 
 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe?
 1. Uzyskujemy je od Państwa podczas korzystania z usług dostępnych w Serwisie www.udt-test.pl, a także jeśli zarejestrowali Państwo u nas konto.
 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez 4free.pl?
 1. Dane osobowe uzyskane od Państwa podczas realizacji zakupu Produktów przy wykorzystaniu Serwisu www.udt-test.pl przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w następujących celach:
 1. prowadzenia Konta w Serwisie (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),
 2. realizacji Zamówień dokonanych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),
 3. marketingu bezpośredniego własnych usług i Produktów (art. 6 ust.1 pkt. f RODO), 
 4. udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (art. 6 ust.1 pkt. a RODO), 
 5. realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od Umowy (art. 6 ust.1 pkt. c RODO),
 6. archiwalnych, dochodzenia/obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt. f RODO),
 7. badań analitycznych (art. 6 ust.1 pkt. f RODO)
 8. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, tj.: wystawienia i przechowywania faktur, rachunków fiskalnych oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust.1 pkt. f RODO),
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 • dane dotyczące prowadzenia Konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Serwisie, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 • dane związane z realizacją Zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 • dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej,
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 1. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
 1. Aby założyć konto w serwisie, w celu umożliwienia nam świadczenia usług, wymagamy podania następujących danych osobowych:
  1. adres e-mail;
  2. login;
  3. hasło;
  4. imię;
  5. nazwisko.
 2. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo powyższych danych osobowych, niestety nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z www.udt-test.pl. Będą Państwo mogli natomiast korzystać z tej części serwisu, która nie wymaga rejestracji.
 3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
 1. Jakie są Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
 1. W każdej chwili mogą Państwo skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Mają Państwo także możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej, przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.
 5. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
 1. Państwa dane osobowe przekazujemy:
  1. organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Państwa usługami/czynnościami (tj. księgowość, poczta, kurier, prawnik)
  2. podmiotom obsługujących kwestię płatniczą Administratora
  3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej oraz strony internetowe
 2. Dostęp do Państwa danych mają także osoby pracujące/współpracujące u Administratora.
 3. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 1. Ochrona danych osobowych.
 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. Mechanizm cookies, adres IP
 1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies. 
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Klienta.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Klienta Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Klienta.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące.
 7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: 
  1. sesyjne” (session cookies) – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony);
  2. stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. analityczne” – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.
 1. Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby uprawnione przez Administratora.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana