Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych – tryb egzaminu

327

Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych - tryb egzaminu

1 / 15

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

2 / 15

Instrukcja eksploatacji to:

3 / 15

Zamek hydrauliczny w układzie hydraulicznym zapewnia ochronę przed:

4 / 15

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

5 / 15

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu urządzenia?

6 / 15

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest do:

7 / 15

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

8 / 15

Zapalona lub migająca lampka kontrolna oznacza:

Question Image

9 / 15

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

10 / 15

Zakres czynności kontrolnych masztu obejmuje:

11 / 15

Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym jest:

12 / 15

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

Question Image

13 / 15

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

Question Image

14 / 15

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien:

15 / 15

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Twój wynik to:

Przeciętny wynik to 87%

0%