Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 10

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

#2. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

#3. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

#4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

#5. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

#6. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

#7. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

#8. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

#9. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

#10. Widząc świecąca się kontrolkę operator

#11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

#12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

#13. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi:

#14. Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m:

#15. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:

ZAKOŃCZ