Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 3

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

#2. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi :

#3. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m :

#4. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

#5. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#6. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t :

#7. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

#8. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

#9. raca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły :

#10. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje :

#11. Na podstawie diagramu, parametry wózka to :

#12. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być :

#13. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to :

#14. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

#15. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

ZAKOŃCZ