Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 4

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

#2. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

#3. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

#4. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może :

#5. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

#6. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

#8. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:

#9. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:

NASTĘPNE

#10. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

#11. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

#12. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

#13. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t::

#14. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

#15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

ZAKOŃCZ