Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 5

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

#2. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

#3. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

#4. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

#5. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#6. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

#7. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

#8. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

#9. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

#10. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:

#11. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:

#12. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:

#13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

#14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

#15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

ZAKOŃCZ