Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 7

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

#2. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

#3. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

#4. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

#5. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

#6. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

#7. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

#8. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

#9. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

#10. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

#11. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

#12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

#13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

#14. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:

#15. Na podstawie diagramu, parametry wózka to:

ZAKOŃCZ