Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

WÓZKI WIDŁOWE KATEGORII WYŻSZEJ – PRZYKŁADOWY EGZAMIN 9

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

WYNIK

#1. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

#2. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

#3. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

#4. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

#5. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

#6. Ładunek należy transportować

#7. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

#8. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

#9. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

#10. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

#11. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

#12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

#13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

#14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

#15. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

ZAKOŃCZ