Żurawie samojezdne (w tym żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne) – tryb egzaminu

543

Żurawie samojezdne (w tym żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne) - tryb egzaminu

1 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia  obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0m) wynosi:

2 / 15

Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:

3 / 15

Obowiązkiem operatora żurawia jest:

4 / 15

Księga rewizyjna urządzenia może zawierać:

5 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m:

6 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m:

7 / 15

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi:

8 / 15

O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

9 / 15

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:

10 / 15

16 Urządzenie techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

11 / 15

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

12 / 15

Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

13 / 15

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

14 / 15

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

15 / 15

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

Twój wynik to:

Przeciętny wynik to 75%

0%