Nauka i Testy UDT 2024 online. Przykładowe egzaminy UDT.

ŻURAWIE STACJONARNE

Szczegóły:

Pytania testowe UDT są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania przyporządkowane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

W kursie znajdziesz:

PRZYKŁADOWE EGZAMINY UDT– to miejsce gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu rozwiązując test ułożony na wzór oficjalnego testu prowadzonego przez UDT.
Dla kursantów przygotowaliśmy 10 wersji przykładowych egzaminu, które można rozwiązać dowolną liczbę razy. 

TRUB NAUKI – to miejsce do nauki, znajdziesz tutaj zbiór pytań UDT. Po każdej odpowiedzi system wyświetli poprawną odpowiedź. 

PRZYKŁADOWE EGZAMINY I PYTANIA MOŻESZ ROZWIĄZAĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY

Aby rozpocząć naukę od początku wystarczy odświeżyć stronę trybu nauki/ przykładowego egzaminu, pytania wyzerują się.

tryb nauki:

PRZYKŁADOWE EGZAMINY UDT

ŻURAWIE STACJONARNE

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI

Wytyczne określają zasady przeprowadzania części praktycznej egzaminu na obsługę urządzeń transportu bliskiego (UTB). Zadaniem wytycznych jest ujednolicenie postępowania oraz usystematyzowanie zagadnień określonych w „Szczegółowej tematyce egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego/certyfikatu do obsługi” udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1008)

SZCZEGÓŁY:

Pytania testowe UDT są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania przyporządkowane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

W kursie znajdziesz:

TRYB NAUKI – to miejsce do nauki, znajdziesz tutaj zbiór pytań UDT. Po każdej odpowiedzi system wyświetli poprawną odpowiedź. 

ZOBACZ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ >

PRZYKŁADOWE EGZAMINY UDT– to miejsce gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu rozwiązując test ułożony na wzór oficjalnego testu prowadzonego przez UDT.

Dla kursantów przygotowaliśmy 10 wersji przykładowych egzaminu, które można rozwiązać dowolną liczbę razy. 

PRZYKŁADOWE EGZAMINY I PYTANIA W TRYBIE NAUKI MOŻESZ ROZWIĄZAĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY

Aby rozpocząć naukę od początku wystarczy odświeżyć stronę trybu nauki/ przykładowego egzaminu, pytania wyzerują się automatycznie.

TRYB NAUKI

PRZYKŁADOWY EGZAMIN UDT

POZOSTAŁE KURSY